Pragnąc zaoferować swoim Klientom kompleksową obsługę w ramach zagospodarowania przestrzeni wokół domu oraz bazując na aktualnym potencjale i ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniu naszej Firmy oferujemy:

      Usługi brukarskie:

 • wykonanie chodników, placów, parkingów, alejek ogrodowych, tarasów, schodów terenowych itp.
 • renowacje starych nawierzchni brukowych
 • doradztwo w zakresie robót brukarskich
 • projektowanie nawierzchni brukowych

      Roboty ziemne:

 • niwelacje terenu
 • wykopy
 • wyburzenia – kompleksowo
 • recykling gruzu
 • doradztwo w zakresie robót ziemnych

      Kanalizacje deszczowe:

 • odwodnienia
 • studzienki
 • drenaże
 • doradztwo w zakresie robót kanalizacyjnych.

     Usługi transportowe materiałów sypkich i spaletowanych (piasek, żwir, ziemia i inne)
     Usługi miniładowarką Bobcat S300
     Elementy małej architektury ogrodowej